INICI » MEDITACIO I TROBADA » NADAL ES DÉU AMB NOSALTRES, I NOSALTRES AMB DÉU

DES DE LA PICA D'ESTATS

La reflexió de cada dia

INFORMACIÓ J.A.S.

Enquesta

Creus que s’hauria de deixar entrar més immigrants a Europa ?
 
 
NADAL ES DÉU AMB NOSALTRES, I NOSALTRES AMB DÉU Imprimir Correu
Escrit per Mn Ignasi Armengou   

Aquest es el títol de la reflexió que ens servirà per a preparar la festa del Nadal d'enguany.

La reflexió consta de dues parts, seguint l'enunciat del títol, la primera: nadal Es déu amb nosaltres. La segona: nadal ÉS nosaltres amb déu.

Aquestes dues parts van precedides d'una introducció important: la paganització del nadal cristiá als nostres dies.origen del nadalPer a entendre be la introducció, hem de tenir en compte que la festa de Nadal té l'origen en una altra festa pagana i idolàtrica, que se celebrava a la Roma imperial amb una solemnitat inusitada des del segle III abans de Crist, la festa del Sol Invencible durant el solstici d'hivern. Era una veritable disbauxa, en tots sentits.

el nadal cristiá. .L'Església, per a apartar els seus filis de la idolatria, va instituir per aquells dies la festa del naixement de Jesús. Tot i això, l'evangeli no ens dona cap dada sobre el natalici de Jesús, només diu que va néixer a Betlem en temps del rei Herodes el Gran, i de nit. Per això Nadal, per molta importància que el poble cristià li hagi donat, queda molt enrere de la solemnitat de la Pasqua, centre del culte cristià.

paganització del nadal cristiá. Paganitzar equival a dessacralitzar la vida de la fe fins a la negació de l’existència de Déu, un fet que ve des dels inicis del cristianisme i que s'ha intensificat des de la Il·lustració fins als nostres dies i s'ha estès per tots els països d'Occident. Moltíssims cristians s'han deixat arrossegar d'una manera inconscient per aquest corrent. Nadal passa a ser la festa d'hivern, de l’esport de la neu. Ja no sentim a dir: bon Nadal, sinó bones festes i, encara que en moltes llars paganitzades es faci el pessebre, no passa d'una tradició sense cap connotació de signe cristià. Aquest paganisme ha glaçat el cor de molts creients.

primera part: Nadal es Déu amb nosaltres

Text evangèlic

L'evangeli de sant Mateu, en parlar del naixement de Jesús, diu:

  • Josep, el seu espòs, que era un home Just i no volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l'acord matrimonial. Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué;
  • Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha concebut ve de l'Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.
  • Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: La Verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d'Emmanuel, que vol dir «Déu amb nosaltres». (Mt 1,19-23)

La lectura d'aquest text ens porta a pensar que Déu mai no s'ha fet tan proper als homes com des de l'Encarnació del seu Fill santíssim Jesús. Per ell, Déu entra en la nostra historia, es fa Déu amb nosaltres, l'Emmanuel, com havia profetitzat Isaïes (Is 7,14). Però Jesús es Déu i, tot i que entra en la nostra historia, no ni queda empresonat ni reduït a una figura històrica, sense vida, allunyada en el temps. Jesús transcendeix la historia per la resurrecció, vençuda la mort. Jesús és una realitat viva i vivificant que allibera l’home de l'esclavatge del pecat i de la mort. Resumint: Jesús ha passat per la nostra historia vencent la nostra historia, i aquesta victòria sobre el temps i sobre l'espai es la seva presencia real i misteriosa al món de tots els segles, en els homes d'avui, de demà i de sempre.

Tot va començar la nit de Nadal a Betlem. Des d'aleshores, es Nadal sempre que Jesús es fa present en el cor de tot home que arriba i roman en la fe.

segona part: Nadal es nosaltres amb Déu

Text evangèlic:

  • Aneu, donçs, a tots e/s pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill  i de l’Esperit Sant, i ensenyant-los a guardar tot aliò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. (Mt 28,19-20)

Així s'acaba l'evangeli de sant Mateu: Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món.

Si Déu en Crist s'ha atansat a nosaltres en el mes íntim de la nostra existència, cal que nosaltres fem la part del camí que ens manca fins a arribar a ell.

Aquest camí passa pel nostre interior, i no sempre es tan clar i fàcil; es l'esforç, el sacrifici, conscient i personal. Si ja es meravellós contemplar la bellesa i la bondat que certament hi ha en el món,a pesar de les ombres que l'envolten, i que sens dubte ens porta cap a Déu quan de veritat busquem el be i la felicitat, es molt mes meravellós buscar en el nostre interior la presencia de Crist.

Això genera en l'home una qualitat de vida que brolla del cor del creient: es entrega amorosa i generosa a Déu i ais germans.

L'home i la dona que han fet aquesta experiència mai mes no s'allunyaran de Crist. Si Nadal no fos això, el nostre camí s'enfonsaria en la tenebra i en la negativitat.